Browsing Tag

how can i create telegram stickers

How to create Telegram Stickers

Slawurêzbohe mu laye ki Le mi babe te da bas le çunye tî drust kirdnî êstîkêrde ke în le be rname î têlgram Bo dabe zandinî êstîkêrî taybe ti be hidka de twanin klîk bke ni le se ri lînkî xware we 1.https://t.me/addistickers/chiyaqadri…