Browsing Tag

how to create custom stickers telegram

How to create Telegram Stickers

Slawurêzbohe mu laye kiLe mi babe te da bas le çunye tî drust kirdnî êstîkêrde ke în le be rname î têlgramBo dabe zandinî êstîkêrî taybe ti be hidka de twanin klîk bke ni le se ri lînkî xware we1.https://t.me/addistickers/chiyaqadri…