Browsing Tag

how can i create telegram stickers

How to create Telegram Stickers

Slawurêzbohe mu laye kiLe mi babe te da bas le çunye tî drust kirdnî êstîkêrde ke în le be rname î têlgramBo dabe zandinî êstîkêrî taybe ti be hidka de twanin klîk bke ni le se ri lînkî xware we1.https://t.me/addistickers/chiyaqadri…