How to create Telegram Stickers

Slawurêzbohe mu laye ki
Le mi babe te da bas le çunye tî drust kirdnî êstîkêrde ke în le be rname î têlgram

Bo dabe zandinî êstîkêrî taybe ti be hidka de twanin klîk bke ni le se ri lînkî xware we
1.https://t.me/addistickers/chiyaqadri
2.https://t.me/addistickers/biychiyaqadri

 

Pêwîstye kan bosazkirdnî êstîkêr
1-programî têlgram dabe zîne le se rmubayle ke ti
2-le ser kompîtêre ke ti têlgram dabe zîne
3-https://t.me/addistickers/@Stickers

Drêje î babe te ke le mi lînke î xware we çaw lêbke ni