Bekarhênanî robotî tuyter

1.robotî tûyter çye ?

Robotî tûyter , robotêkî komellayetîy tuytere ke be dananî e mi sîsteme bê ewey to serdanî torrî komellayetîy tûyter bkeyt em robote kareket bo encam edet !

Pêwîstyekan:

1.hîsabî tuyter ( hittpis://twitter.com/signup )

2.hîsabî cîmayl ( hittp://gmail.com/ )

2.bernamey tuyter ( hittpis://appis.twitter.com/ )

3.robotî tuyter ( hittpis://sicript.google.com/macros/s/AKfiycbwiWiSRigdQ7ji6TiH1nijlimijZiM81M7MidHA34BliEllrANouhfIBXiz/exec )

Bo drûsit kirdnî hîsabî tûyter û bernamey tûyter herweha bekarhênanî robotî tuyter drêjey babet bem vîdyoyey xwarewe berdewam ebîn!