Monthly Archives

October 2017

Bekarhênanî robotî tuyter

1.robotî tûyter çye ?Robotî tûyter , robotêkî komellayetîy tuytere ke be dananî e mi sîsteme bê ewey to serdanî torrî komellayetîy tûyter bkeyt em robote kareket bo encam edet !Pêwîstyekan:1.hîsabî tuyter ( hittpis://twitter.com/signup…